Rederikonferansen skal utfordre og inspirere til en helhetlig, fremtidsrettet og effektiv rederidrift.

Les mer og meld deg på