Tradisjonelt er offentlig anskaffelser i liten grad lagt til rette for at startups skal delta. Blant annet derfor ble StartOff offisielt lansert 1. januar 2021 av tidligere statsråd Nicolai Astrup. I tillegg er det opplagt at offentlig sektor trenger oppstartsmiljøenes innovasjonskraft for å lykkes med å løse fremtidens utfordringer.

StartOff administreres av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), som samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO) og Digitaliseringsdirektoratet for å drifte ordningen. Målet er at offentlige virksomheter skal formulere utfordringer og behov som startups nettopp får anledning til å løse. Oppstartsbedriftene får i prosjektet veiledning i overgangen fra eksperimentering og utprøving til en mulig anskaffelse, samt hvordan skalere produktet inn mot offentlig sektor.

Et StartOff-prosjekt kan være foretakets springbrett inn mot offentlig sektor! Leverandøren får alle materielle og immaterielle rettigheter til det som utvikles. Det er en økonomisk og ideell rettighet, som er rigget slik at leverandørene skal kunne kommersialisere løsningen videre.

StartOff-prosjekter kunngjøres som konkurranser. Alle type leverandører kan delta og sende inn idéskisse. Eneste krav er at de er registrert i et foretaksregister.

Prosessen har en typisk tidslinje som dette:

  1. Konkurransen kunngjøres – i løpet av fire uker utarbeides ideskisse og tidslinje.
  2. Det leveres en ideskisse og i løpet av tre uker utarbeides løsningsforslag og tidslinje.
  3. Så må det pitches en løsning - i løpet av 15 uker utvikles MVP (Minimal Viable Product) og ny tidslinje.
  4. Deretter demonstreres løsning, og veien videre.

Tidligere i år kunne vi lese at etter et år med StartOff kunne elleve prosjekter loggføres. Fem StartOff-prosjekter var på det tidspunktet i gang, tre var avsluttet, samt to aktuelle konkurranser var satt i verk. Gode eksempler er Larvik kommune som søkte innovativ hjelp til å kople digital og fysisk verden. Kommunen hadde et ønske om å etablere en attraktiv, helårs møteplass for alle som er interessert i gaming og andre digitale aktiviteter, og kombinere dette med fysisk aktivitet og lek utendørs.

I Rogaland søkte man en innovativ bysykkel-løsning.  Kolumbus AS, en fylkeskommunal mobilitetsleverandør i Rogaland, søkte gjennom et StartOff-prosjekt en innovativ løsning som kunne bidra til å optimalisere dagens bysykkelsystem i Rogaland.

Det er uttalt at i 2022 vil StartOff legge vekt på bærekraft og sirkulære utfordringer.

Er dere interessert i å vite mer og få en update på når de neste StartOff-konkurransene kommer ut, kan dere bli informert fortløpende ved å legge inn e-postadresse på nettsiden: En prosess spesialtilpasset for startups | Startoff (anskaffelser.no).TSA_8004.jpg
Silje Bruun Teigen er Advokat i i ADVISO Advokatfirma
www.adviso.no