Til sommeren 2021 får Sunnmørsposten nye lokaler i Ålesund sentrum.

Skrevet av Lars Inge Skrede og publisert i Sunnmørsposten 10.03.2020

sunnmorsposten.1320x742c.jpg

foto: Nils Harald Ånstad    

Sunnmørsposten flytter til Pir

Siden 2002 har Sunnmørsposten hatt avishus i leide lokaler i Røysegata 10. Nå har avisa inngått avtale med Pir, det nye bygget som kommer på tomta der gamle Idungården sto. Der blir avisa samlokalisert med en rekke andre leietakere – i et seks etasjers nytt kontorbygg som er under oppføring.

Blir Ålesunds mest spennende arbeidsplass

– Et enstemmig styre i Sunnmørsposten har vedtatt at vi skal flytte fra Røysegata. Fredag signerte vi leieavtale med Pir. Det er vi veldig glade for, sier ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg, administrerende direktør Kjell Slinning og økonomidirektør Per Einar Storhaug.

Samme dag ble de ansatte i avisa informert om beslutningen.

– Sunnmørsposten får nå en enda mer sentral plassering, i det som blir Ålesunds mest spennende arbeidsplass. Vi gleder oss, sier avisledelsen.

Trenger mindre plass

Da Sunnmørsposten flyttet fra Storgata til Røysegata for snart 20 år siden, var det i overkant av 100 ansatte i avisa. I dag er antallet rundt 60.

I dagens avishus disponerer Sunnmørsposten 3.500 kvadratmeter over tre etasjer. I Keiser Wilhelms gate vil de få om lag halvannen etasje, i overkant av 1.000 kvadratmeter.

– Behovet vårt for areal har endret seg. Vi vil få vår egen etasje i Pir-bygget, pluss en del tilleggslokaler i huset der. Samtidig skal vi dele møterom, studio, kantine og andre fasiliteter med øvrige leietakere, forteller avisledelsen.

Ny giv for avisa

Beslutningen om å flytte fra Røysegata faller sammen med utløp av leieavtalen der.

Flere lokaliteter i Ålesund sentrum er blitt vurdert, og til slutt satt man igjen med to alternativ; å bli værende med mindre plass i Røysegata – eller flytte til Pir. Økonomi er en del av bakgrunnen for at avisa nedskalerer arealet. Men det var ikke økonomi som avgjorde valget om å flytte.

– Vi får helt nye lokaler, der vi kan lage gode arbeidsplasser for de ansatte. Samtidig blir vi del av et nytt og spennende fellesskap i et åpent og inkluderende hus.

– Vi får en enda mer sentral plassering i Ålesund, regionens hovedstad, i et markant og godt synlig bygg. Der blir det lett å få kontakt med oss og vi blir tett på bylivet, sier Relling Berg, Slinning og Storhaug.

De sier at Røysegata 10 har vært et godt bygg for Sunnmørsposten, men at alt har sin tid.

– Å flytte til Pir blir en ny giv for oss, og noe som vil skape entusiasme og styrke avisa, mener de.

Leieavtalen på Pir er for fem år, med opsjon på ytterligere fem år.

En milepæl for Pir

Daglig leder Anja Solevågseide, er jublende glad over å få Sunnmørsposten som leietaker.

– Dette er vi veldig, veldig glade for, og noe vi har jobbet for ei stund, sier hun.

Sunnmørsposten er den første leietakeren som signerer avtale i bygget, i det som skal bli et nytt og innovativt kontorfellesskap.

– Dette er en skikkelig milepæl for oss. Sunnmørsposten vil bringe inn sterk aktivitet og bli en motor for det kreative miljøet i huset, sier hun.

Cowork og pulserende møteplass

Tanken bak Pir er å bringe sammen mange små og store selvstendige aktører, som sammen kan dele fellesarealer og kompetanse med hverandre. Et såkalt cowork, der gründere, investorer og etablerte selskaper møtes i kreative arbeidsfellesskap.

Sentrale element er delingsfilosofi og bærekraft. Huset skal ha miljøvennlige løsninger og aktivitet gjennom store deler av døgnet.

Det skal bli en pulserende møteplass, der det holdes ulike arrangementer hvor også byens folk er velkomne.

– Det vil bli godt synlig fra utsiden at Sunnmørsposten holder til i huset. De blir en del av Pir – og vi er en veldig god match, sier Solevågseide.

Hun sier at huset blir klart for innflytting andre kvartal 2021.

Stormflo i byggestarten

– Byggeprosjektet ligger litt bak skjema, grunnet flere stormfloer som har vært – og som har medført litt ekstra utfordringer i kjelleretasjen, som ligger under havnivå.

– Men vi regner med å bli ferdig som planlagt, sier Solevågseide.

Prosjektet har en kostnad på over 100 millioner kroner. På eiersiden i bygget er det lokalkjente navn som Asbjørn Solevågseide, Kaj Westre, Amund Pedersen, Roger Halsebakk og Momentium-duoen Ante og Lars Giskeødegård.

Garanterer uavhengig journalistikk

Pir-konsernet skal også selv flytte inn i kontorfellesskapet. Det samme skal også Momentium med noen av sine funksjoner. De skal imidlertid fortsatt ha sin hovedvirksomhet på Giske, som i dag.

– Selv om vi skal dele hus med flere andre, så skal Sunnmørsposten selvsagt fortsatt være uavhengig i vår journalistikk, forsikrer ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg.

Hun ser ingen ulemper ved å flytte avisa til Pir, kanskje bortsett fra en litt mer krevende parkeringssituasjon. Men dette vil de finne løsninger på.