“Som selskap er vi nå inne i en fase hvor det å ha base på Pir blir et veldig riktig strategisk valg. Her vil vi komme tettere på miljøene som ønsker å gjøre en forskjell, lokalt og globalt. Pir og Vest har sammenfallende ambisjoner, verdier og engasjement, og vi gleder oss til å bidra til å utvikle både næringsliv og det stimulerende miljøet som trengs for å gi det god grobunn”, sier Eivind Molvær i Vest.

Smaller_VEST_OE8A4457_2_fotoKristinStoylen_NY.jpg

Ambisjonen til Pir er å samle et mangfold av mennesker fra ulike bransjer på et sted, og vi er veldig glade for at Vest velger å være en del av dette. Vest er en god profil å få landet for oss – og har den kompetansen vi trenger inn i miljøet vi er i gang med å etablere. Vi ser at design og designmetodikk har blitt en vesentlig del av forretningsutviklingen for mange selskaper, i tillegg til det vi vanligvis forbinder et designbyrå med; merkevare og brukeropplevelse. Her kan Vest levere på alle hold, og blir en kjemperessurs å ha i huset.